Par mums

Biedrība dibināta 2006. gadā un tās darbības uzdevumi - sniegt atbalstu un palīdzēt integrēties sabiedrībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citiem cilvēkiem no sociālās atstumtības riska grupām. Rosināt sabiedrības pozitīvas attieksmes veidošanu pret invalīdiem. Veicināt invalīdu apmācību viņu veselībai un spējām, atbilstošām prasmēm un iemaņām. Attīstīt sadarbību ar citām organizācijām Latvijā un ārzemēs. Iesaistīt brīvprātīgos organizācijas darbā. Realizēt vispusīgas rehabilitācijas un veselības uzlabošanas programmas.

Lasīt talāk

Aktualitātes

"Notici sev!" lietoto apģērbu maiņas punkts darbojas otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00 Pils ielā 14, 158. telpā


 Sveicam novembra jubilārus

Ieklausies.

Eju, eju, eju

Skaistā, laimīgā zemē dzīvoju

Laime ir manī, to meklēju-

Dvēseles skaņās un melodijas

 

Eju, eju, eju

Pa dzīvi ar savu melodiju

Ar sauli un pasaules vēju

Dzīvi patiesi izdzīvot spēju.

Ar vēju-skaņas stabulēs skan

Putni līgani lido, dzied un vijolē

Zvēru soļi sit bungas, balsīs bazūnē

 

Ar sauli-melodija manī skan.

Ieklausies, ieklausies, ieklausies,

Uzticies man.

Fr.Ģēvele

Biedrība ,,Notici sev''!