ES fodu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa  „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros”1. Atlases kārtas „Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanas atbalsta pasākumā „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanu Līguma Nr. 42.9.12.7-1/1-7

 

Projekta realizēšanas laiks: 15.09.2014.-14.03.2015.

 

Projekta laikā tiks nodarbināts viens jaunietis ar invaliditāti, kurš veiks administratora (kods 515101) pienākumus - darba telpas sagatavošana nodarbībām, telpu uzkopšana, atkritumu iznešana, apsveikumu sagatavošana un nogādāšana jubilāriem, pasta un informatīvo ziņojumu iznēsāšana pa novada iestādēm.