Akal kopā

Ar projekta ,,Atkal kopā" Mālpils novadā īstenotajām aktivitātēm, noorganizējot atpūtas un kultūras pasākumus, radošās nodarbības, ārstniecisko vingrošanu, sniegt ieguldījumu biedrības biedru labklājības celšanā.