ES fodu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa  „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros”1. Atlases kārtas „Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanas atbalsta pasākumā „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem” īstenošanu Līguma Nr. 42.9.12.6-1/5

 

Projeka īstenošanas laiks: 14.11.2014. - 13.11.2016.

 

Projekta laikā tiks nodarbināts viens jaunietis ar invaliditāti, kurš veiks lietvedības sekretāra (kods 412003) pienākumus.