Pasākums "Pasākums noteiktām personu grupām"

 

Aktīvā nodarbinātības pasākuma "Subsidētā darba vieta nelabvēlīgā situācijā esošiem bezdarbniekiem"(pāsākums noteiktām personu grupām) līg.Nr.42.13.5-2.3/20 mērķis: bezdarbnieku nodarbināšana valsts līdzfinansētajās darbavietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

 Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība „Notici sev!” organizē pasākumu personai ar invaliditāti no 2017. gada 3.augusta līdz 2019. gada 2. augustam, kura laikā persona ar invaliditāti veiks interešu pulciņa audzinātāja pienākumus, otrs 2. grupas invalīds veiks asistents cilvēkiem ar invaliditāti pienākumus.

 Šajā laikā notiks rokdarbu, tējas vākšanas, mūzikas klausīšanās un dziedāšanas, videoskatīšanās aktivitātes. Paredzētas arī sarunas par veselīgu uzturu, garīgas sarunas, vingrošanas vai nūjošanas nodarbības.