Biedrības vēstule Saeimai

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmā daļa nosaka aizliegumu nodot publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā, bet šī panta otrā daļa paredz  izņēmuma gadījumus, uz kuriem  pirmās daļas noteikumi neattiecas, tai skaitā, punktā 41  paredzētais – ja atsavināta  publiska persona savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Savukārt šī panta 3.1 daļa nosaka, ka tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus. 

Tas nopietni apdraud pašas Biedrības pastāvēšanu, tās pilnvērtīgu darbību un  attīstību, jo tieši  telpas primāri  nepieciešamas jebkuras aktivitātes nodrošināšanai.


Ar vēstuli variet iepazīties ŠEIT.

<< Atpakaļ uz sarakstu