Par mums

Biedrība dibināta 2006. gadā un tās darbības uzdevumi - sniegt atbalstu un palīdzēt integrēties sabiedrībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citiem cilvēkiem no sociālās atstumtības riska grupām. Rosināt sabiedrības pozitīvas attieksmes veidošanu pret invalīdiem. Veicināt invalīdu apmācību viņu veselībai un spējām, atbilstošām prasmēm un iemaņām. Attīstīt sadarbību ar citām organizācijām Latvijā un ārzemēs. Iesaistīt brīvprātīgos organizācijas darbā. Realizēt vispusīgas rehabilitācijas un veselības uzlabošanas programmas.

Lasīt talāk

Aktualitātes

Līdzjūtība 

Tu arvien būsi šai pusē,

Tai gaismā, ko atstāji mums

Kaut arī sirds tava klusē,

Mums paliek šis mantojums.

(Ā. Elksne)

 

 Dziļi skumstam, aizsaulē pavadot Ilgu Fjodorovu, un izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

,,Notici sev!”

 

 

 ,,Notici sev!" lietoto apģērbu maiņas punkts darbojas otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00 Pils ielā 14, 158. telpā Sveicam maija jubilārus

Katrai skaņai 

Katram brīdim,

Katrai lietai,

Katram vārdam,

Un katram pieskārienām ir

Sava vērtība, lai to 

Ieraudzītu-jāatver acis.

Ervīns Boikovs

                             ,,Notici sev'' valde